top of page

กินปลา...รักษาโรค


กินปลารักษาโรค

โรคจอประสาทตาเสื่อม กินปลาช่วยได้

…ตั้งแต่ตอนเด็กๆ พ่อแม่ก็มักจะสอนเราเกี่ยวกับหลักโภชนาการเสมอว่า การกินปลาเยอะๆ จะทำให้ฉลาด เราก็เชื่อตามที่ถูกสอนมาแบบนั้น ซึ่งตามหลักโภชนาการแล้วปลาก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองให้เราจริงๆ แต่ทราบหรือไม่ว่า การกินปลามากๆ นอกจากจะมีผลดีต่อสมองของเราแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความเสียงโรคจอประสาทตาเสื่อมได้อีกด้วย

ข้อมูลดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ในบัลติมอร์ โดยถึงแม้ว่าผลการวิจัยนี้จะไม่ได้พิสูจน์ว่าการกินปลาลดความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม (เอเอ็มดี) ได้ร้อยเปอร์เซ็น แต่บอนไนลิน เค. สวีเนอร์ นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่า การค้นพบนี้ตอกย้ำงานวิจัยในอดีตที่แสดงให้เห็นว่า คนที่กินปลามีแนวโน้มมีอัตราการเป็นโรคเอเอ็มดีน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยกินปลา

งานศึกษาที่อยู่ในวารสารออปทัลโมโลจี้ยังสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า กรดไขมันโอเมกา-3 ที่ส่วนใหญ่พบในปลาที่มีไขมันอย่างซัลมอน แมกเคอเรล และอัลบาคอร์ทูนานั้น อาจมีผลต่อพัฒนาการหรือความคืบหน้าของโรคเอเอ็มดีได้ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการบ่งชี้ว่าอาหารที่อุดมด้วยกรดไขมันโอเมกา-3 อาจลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเอเอ็มดีของผู้ป่วยบางคนได้ แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยในเรื่องนี้เพิ่มเติม

โดยในการศึกษานี้ สวีเนอร์และทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอายุ65 - 84ปี ที่เข้ารับการตรวจสายตาและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารอย่างละเอียด จำนวน 2,520 คน ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง 15% มีอาการเอเอ็มดีระยะต้นหรือระยะกลาง แต่มีแค่ 3% อยู่ในขั้นรุนแรง ขณะที่คนที่กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งมีแนวโน้มมีอาการเอเอ็มดีขั้นรุนแรงน้อยกว่าคนที่กินปลาเฉลี่ยไม่ถึงสัปดาห์ละครั้งถึง 60%

จากผลการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการกินปลากับความเสี่ยงในการเป็นโรคเอเอ็มดีของกลุ่มตัวอย่าง แต่พบความเชื่อมโยงระหว่างการกินปลาที่มีกรดไขมันโอเมกา-3 สูง กับความเสี่ยงในการเป็นเอเอ็มดีขั้นรุนแรง

สำหรับโรคเอเอ็มดีเกิดจากเส้นเลือดหลังจอประสาทตาขยายผิดปกติ และเป็นสาเหตุหลักของอาการตาบอดในผู้สูงวัย ผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่การบำบัดบางวิธีอาจช่วยป้องกันหรือชะลอการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรงได้

ถึงแม้ตอนนี้การหยุดยั้งความคืบหน้าของเอเอ็มดีด้วยปลาหรือโอเมกา-3 ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับรองได้ชัดเจน แต่ขณะนี้กำลังมีการขยายผลรายงานของรัฐบาลสหรัฐอมริกา เพื่อค้นหาว่าการเพิ่มน้ำมันปลา และสารต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างลูทีนและซีแซนทีน ในอาหารเสริมดั้งเดิม จะทำให้ประโยชน์ในการต่อต้านเอเอ็มดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องติดตามผลในลำดับต่อไป

…เอาเป็นว่าถึงจะยังไม่ได้รับคำยืนยันร้อยเปอร์เซ็นว่าจะสามารถช่วยลดความเสียงโรคจอประสาทเสื่อมได้ แต่การกินปลามากๆ ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราในหลายๆ ด้าน แถมยังไม่อ้วนอีกด้วย คุณค่าทางสารอาหารก็ครบแถมรสชาติก็อร่อยเหาะแบบนี้ นี่ล่ะค่ะอาหารจานเด็ดที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

ที่มา : http://jaruwarn.blogspot.com/

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page