top of page

How to buy

(วิธีการสั่งซื้อ)

 แจ้งชื่อ ที่อยู่
จัดส่ง เบอร์ติดต่อ
และเมนูที่ต้องการ
แจ้งวันและเวลา
ที่ต้องการจัดส่ง
รอเปิดออเดอร์
และ คอนเฟิร์ม
    ชำระเงินโดยการ
โอนผ่านบัญชีธนาคาร
รอรับฟิตมีลไปทาน
เพื่อสุขภาพที่ดีได้เลย
bottom of page