top of page

ผู้ร้ายตัวจริง...กรดไขมันทรานส์


เมื่อผู้ผลิตอาหารตระหนักว่าผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าไขมันอิ่มตัวไม่ดีต่อสุขภาพ พวกเขาก็เริ่มหันมาแทนที่ไขมันอิ่มตัวด้วยกรดไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ที่ถูกเติมไฮโดรเจนเข้าไป ทำให้มันเหนียวพอที่จะนำมาใช้ทำขนมปังขนมอบ และมาการีน ไขมันทรานส์ยังช่วยให้อาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น และเคยเข้าใจกันว่ามันช่วยทำให้อาหารปลอดภัยกับเรามากขึ้น แต่บนฉลากอาหารไม่มีการบังคับให้ต้องแสดงว่าเป็นไขมัน ผู้บริโภคได้เห็นเพียงในรายชื่อส่วนประกอบว่าน้ำมันไฮโดรจีเนต (Hydrogenate oil) ฟังดูเหมือนไม่อันตรายเลยใช่ไหมคะ

ต่อมาไม่นานเราก็ได้เรียนรู้ว่าไขมันทรานส์แม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ระดับแอลดีแอล (คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี) สูงขึ้น ระดับ เอชดีแอล (คอเลสเตอรอลชนิดดี) ลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่เพราะกฎหมายเรื่องฉลากอาหารแบบเก่าทำให้คุกกี้ แครกเกอร์ ขนมขบเคี้ยว และอาหารฟาสฟู๊ดจำนวนมาก ซึ่งมีไขมันทรานส์ปริมาณสูง ประกาศตัวอย่างถูกกฎหมายว่า เป็นอาหารปราศจากไขมันหรือ Fat free ส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วไปซึ่งไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้หลงซื้อหามารับประทาน

เราต้องผ่านยุคคนอ้วนล้นเมือง และการฟ้องร้องกันห้ำหั่น กว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ขึ้น จนในที่สุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2006 บนฉลากโภชนาการ nutrition facts label จะต้องระบุปริมาณไขมันทรานส์ไว้บริเวณใต้บรรทัดที่แสดงปริมาณไขมันอิ่มตัว

บางครั้งไขมันทรานส์ก็แฝงตัวอยู่ในที่ที่คุณไม่คาดคิด เช่น ขนมปัง ขนมอบ คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยวหลายยี่ห้อ ดังนั้นการอ่านฉลากเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปริมาณไขมันอิ่มตัวรวมกับไขมันคานที่คุณรับประทานในแต่ละวันไม่ควรเกินกว่า 20 กรัม และหากคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจควรจำกัดให้ต่ำกว่า 15 กรัม

เพื่อตอบสนองต่อความกังวลในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทหลายแห่งได้เริ่มผลิตมาการีนที่ไม่มีไขมันทรานส์ เช่น ยี่ห้อ fleischmann's ที่ทำจากน้ำมันมะกอก ซึ่งไม่มีไขมันทรานส์อยู่เลย แต่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ดีต่อสุขภาพแทน อย่างไรก็ตาม การบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรอ่านฉลากโภชนาการและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

ที่มา : VITAMIN BIBLE

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page