top of page

โปรตีนแค่ไหนถึงจะพอ??

โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย แต่ละคนมีความต้องการโปรตีนต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสุขภาพ อายุ ขนาดตัว โดยทั่วไปคือ รูปร่างใหญ่ และ อายุยิ่งน้อยก็ยิ่งต้องการปริมาณโปรตีนเยอะ

เพื่อคำนวณปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมในแต่ละวันของตัวคุณเอง ทำง่ายๆ เพียงแค่นำน้ำหนักคูณกับปริมาณโปรตีนที่แบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้

ทารก 1-3 ขวบ น้ำหนัก คูณด้วย 1.2 กรัม

เด็กเล็ก 3-7 ขวบ น้ำหนัก คูณด้วย 1.1 กรัม

เด็กโต 7-14 ขวบ น้ำหนัก คูณด้วย 1 กรัม

ผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป น้ำหนัก คูณด้วย 0.8 กรัม

หญิงตั้งครรภ์ น้ำหนัก คูณด้วย 1.3 กรัม

ผู้ที่ออกกำลังแบบแอโรบิค น้ำหนัก คูณด้วย 1.4 กรัม

ผู้ที่ออกกำลังแบบแอนาโรบิค น้ำหนัก คูณด้วย 1.7 กรัม

เช่น เด็กอายุ 10 ขวบ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ( 30x1.2 = 36) ต้องการปริมาณโปรตีน 36 กรัม ต่อวัน

โดยส่วนใหญ่ ปริมาณโปรตีนที่คนเราต้องการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55 กรัม ต่อวัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประมาณ 19 กรัมต่อมื้อ แต่คุณไม่จำเป็นต้องรับประทานเนื้อสัตว์ปริมาณมากเพื่อที่จะได้โปรตีนเท่านี้ ยกตัวอย่างเช่น อกไก่ปริมาณ 100 กรัม มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 23-26 กรัม แซลม่อน และปลากะพง 130 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 18-20 กรัม

สำหรับบุคคลทั่วไปนั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า โดยปรกติแล้วร่างกายจะต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่า 50 กรัมต่อวันต่อคน ถ้าหากได้รับน้อยเกินกว่าปริมาณที่กำหนดอาจส่งผลให้เจริญเติบโตช้า อ่อนเพลีย สมองสั่งการช้ากว่าปรกติทำให้มีความต้านทานต่อโรคต่ำ และอาจเจ็บป่วยและเป็นโรคต่างๆได้ง่าย

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page